Informujemy członków naszego stowarzyszenia, że składka członkowska na rok 2020 wynosi 160 zł. Termin płatności upływa z dniem 31.03.2020 roku.  Po tym terminie opłata dodatkowa 1 zł za każdy dzień zwłoki.
 
Jednocześnie informujemy, że zawodnicy przedłużający Licencję PZSS na rok 2020 mogą już składać stosowne wnioski przez portal PZSS.
 
Opłaty w wysokości 50 zł dla PZSS + 25 zł dla ŁZSS (razem 75 zł) należy wpłacić na konto Stowarzyszenia lub gotówką do kasy. Stowarzyszenie dokonuje opłaty za wszystkich zawodników do PZSS i ŁZSS.
Kategorycznie nie wpłacać indywidualnych opłat na konto ŁZSS i PZSS.
 
NADAL NALEŻY ZŁOŻYĆ DO KLUBU WNIOSEK W WERSJI PAPIEROWEJ W CELU POTWIERDZENIA STARTÓW.