Stowarzyszenie "KABAR" w Łodzi

sekcja strzelecka

Informujemy członków Stowarzyszenia KABAR w Łodzi, że składka członkowska za rok 2021 wynosi 160 zł. Termin płatności upływa z dniem 31.03.2021.  Po uływie tego terminu naliczana będzie opłata dodatkowa 1 zł za każdy dzień zwłoki.

Jednocześnie informujemy, że zawodnicy przedłużający licencję PZSS na rok 2021 dokonują opłaty w wysokości 50 zł dla PZSS + 25 zł dla ŁZSS (razem 75 zł) na konto Stowarzyszenia lub gotówką do jego kasy. To Stowarzyszenie dokonuje opłaty za wszystkich zawodników do PZSS i ŁZSS.
Kategorycznie nie dokonywać indywidualnych opłat na konto ŁZSS i PZSS.

W momencie składania wniosku o przedłużenie licencji PZSS składka klubowa za 2021 rok musi być opłacona. Wynika to niestety z wcześniejszego nagannego zachowania kilku członków w roku 2020. Brak składki uniemożliwia zatwierdzenie wniosku w portalu PZSS.
 
Jednocześnie informujemy, że zawodnicy przedłużający Licencję PZSS na rok 2021 mogą już składać stosowne wnioski przez portal PZSS.
 
Uwaga!
Zawodnicy którzy startowali w zawodach organizowanych przez KABAR nie muszą dostarczać żadnych dodatkowych wniosków w wersji papierowej. W takich przypadkach informacje o odpowiednich startach, zawodach itd. zapisane są w naszej bazie. Tacy zawodnicy składają wniosek tylko na portalu PZSS.


UWAGA BARDZO WAŻNE!!!
W celu skutecznego potwierdzenia wymaganej liczby startów w roku 2020 zawodnicy, którzy startowali w innych klubach muszą dostarczyć kopię komunikatów/rezultatów z takich zawodów z zaznaczonym swoim nazwiskiem  koniecznie w WERSJI PAPIEROWEJ (nie skan, foto) oraz złożyć wniosek na portalu PZSS. Brak takej kopii komunikatu/rezultatów uniemożliwi zatwierdzenie wniosku w portalu PZSS.

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2015 - 2025. Stowarzyszenie KABAR

Wszelkie prawa zastrzeżone.