Stowarzyszenie "KABAR" w Łodzi

sekcja strzelecka

Minimalna łączna liczba strzałów na torze wynosi: 32
 Na torze używa się:
  • Strzelby z amunicją śrutową - minimum 10 strzałów
  • Karabinu - minimum 10 strzałów
  • Pistoletu – minimum 12 strzałów
 Do ostrzelania przewidziane są następujące cele:
  • Gong – liczba 5 broń: karabin - liczba trafień 2
  • Blachy – liczba 10, broń: strzelba - liczba trafień 10
  • Tarcze IPSC pistolet – liczba: 6 broń: pistolet - liczba trafień: 2
 Wyposażenie na torze:
  • Urządzenie do odkładania broni: U1 - karabin, U2 - strzelba

Pozycja startowa i położenie broni:

Pozycja startowa znajduje się w boksie 1. Karabin w SSB. Strzelba SSB w U2. Pistolet SSB w kaburze.

Procedura strzelania:
Po sygnale startowym należy:

  • z karabinu, z boksu 1, ostrzelać gongi od G1 do G5 następnie przemieścić się do boksu 2 i ponownie ostrzelać gongi od G1 do G2
  • ze strzelby, z boksu 3 blachy od 1 do 10,
  • z pistoletu, z boks 4 ostrzelać tarcze IPSC od 1 do 6 każdą co najmniej 2 strzałami.

Przemieszczanie się następuje w wyznaczonej strefie.

Uwagi dodatkowe: brak

Układ toru:

 Kabar3G 012016

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2015 - 2020. Stowarzyszenie KABAR

Wszelkie prawa zastrzeżone.